Första hjälpen utbildning hos J.S Sjukvårdsutbildning AB

På arbetsplatser är det alltid väldigt viktigt att man håller säkerheten hög på alla sätt som man kan, oavsett om det är ett stort eller litet företag man arbetar på. Att då se till så att alla medarbetare på plats får möjlighet att gå en första hjälpen utbildning är otroligt bra då alla kan känna sig trygga med att hantera akuta situationer på plats.

Då det är viktigt att man får tag på en bra utbildning för att tillgodose sig all kunskap som behövs både på det teoretiska och praktiska planet är J.S Sjukvårdsutbildning AB som arbetar med att hålla i professionella instruktörsutbildningar inom just hjärt- och lungräddning, HLR. De håller även i andra kurser som höjer kunskapen och säkerheten inom företaget som till exempel brandsäkerhetskurser, så ni kan även med fördel kombinera dessa kurser för att göra er utbildning komplett.

Håll HLR utbildning på jobbet

Så för att alla på arbetet ska ha möjlighet att gå en HLR kurs kan ni genom J.S Sjukvårdsutbildning AB hyra in erfarna och rutinerade instruktörer som kommer att gå igenom allt som ni behöver veta. På deras hemsida Akutgruppen.se kan ni läsa mer om deras olika kurser som har specialinriktningar beroende på vad man arbetar med för att ni ska få precis den utbildning som passar ert arbete perfekt.

Med bra priser och ett pedagogiskt utlärningssätt så är J.S Sjukvårdsutbildning AB väldigt populära att anlita och har idag många nöjda kunder som även har lämnat sitt omdöme på deras hemsida som ni kan gå in och läsa. Så har ni några frågor eller vill kontakta dem för att boka ett kurstillfälle för dig och dina anställda så är det bara att surfa in på deras hemsida eller kontakta dem redan idag.

Läs mer →

Gå på stötvågsbehandling i Stockholm

Det är inte ovanligt att man någon gång under livet drabbas av förslitnings- eller belastningsskador, och en hel del människor har återkommande eller kroniska problem av den här sorten. Ofta handlar det om inflammationer i senor och muskelfästen som den drabbade har gått med länge och försökt avhjälpa med vila eller läkemedel.

Det står alltmer klart att så kallad ESWT (Extracorporeal Shockwave Therapy) i många fall är en mycket bra behandlingsmetod för tillstånd som till exempel hälsporre eller tennisarmbåge.
För den som lider av dessa problem eller liknande tillstånd rekommenderas att man gör en stötvågsbehandling i Stockholm för att komma till rätta med smärtan och den funktionsnedsättning som problemen medför. Förutom de två tidigare nämnda åkommorna kan stötvågsbehandling i Stockholm användas vid inflammationer i axelns senor eller benens slemhinnor och mycket annat.

Hur går stötvågsbehandlingen till?

När du genomgår en stötvågsbehandling i Stockholm kommer du att vara i goda händer hos en erfaren yrkesperson. Instrumentet som används under behandlingen förs under en kort stund, oftast ungefär tio minuter beroende på områdets storlek, över skadan. Under denna tid skickar instrumentet stötvågor in i den skadade vävnaden, och detta i sin tur stimulerar kroppen till egen läkning.

En stötvågsbehandling i Stockholm innebär ingen smärta eller något obehag från själva behandlingen, och som tidigare nämndes tar det heller inte mycket tid i anspråk. Hur många tillfällen som krävs för att behandla en viss skada varierar från problem till problem, och är också olika för olika personer. Man kan dock konstatera att det brukar räcka med ungefär fem till sex gånger med en veckas mellanrum mellan varje tillfälle.

Läs mer →